Zawód poszukiwany!

30.09.2018

Uprzejmie informujemy, że w wyniku naboru I wszystkie miejsca przewidziane w projekcie na kat. C zostały wyczerpane.

II naboru nie przewidujemy.


Każda osoba, która złożyła formularz zgłoszeniowy o wynikach rekrutacji zostanie poinformowana sms-em lub telefonicznie najpóźniej do dnia 07.09.2018.


Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 27.07.2018 do dnia 08.08.2018 z możliwością wcześniejszego zamknięcia w przypadku zebrania odpowiedniej ilości formularzy zgłoszeniowych - (nabór I)

1. Każdy Uczestnik w celu rozpoczęcia udziału w projekcie zobowiązany jest do wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

2. Kaucja, o której mowa powyżej zostanie wniesiona przez uczestnika projektu gotówką lub na wskazany przez realizatora projektu rachunek bankowy, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem uczestnictwa w pierwszym zaplanowanym szkoleniu.

3. Niewpłacenie wskazanej kaucji w wyznaczonym terminie może zostać uznane przez Organizatora za rezygnację z uczestnictwa w projekcie, o czym powiadomi Uczestnika.

4. Kaucja zwrotna może być wpłacona gotówką za pokwitowaniem Organizatora lub przelewem bankowym na rachunek projektu nr:

67 1020 2528 0000 0802 0480 9564
 

dane posiadacza rachunku: ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski 

ul. Zdrojowa 30A,  43-600 Jaworzno

Tytułem: kaucja uczestnika projektu: imię nazwisko uczestnika

 

Biuro Projektu: 
ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
ul. Darwina 17

43-603 Jaworzno
 

Godziny pracy:
dni robocze, 7.30-15.30;

Kontakt:

tel. kom. 516 185 413

email: zawodposzukiwany@letowskiconsulting.pl

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.