Branża TSL - Twoja szansa rozwoju zawodowego

15.05.2019 r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku  nr 02/RR/TSL/2019 

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 02/RR/TSL/2019  zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: Pracownik IT. Rozszerzony zakres obsługi komputera: pakiet Office, bazy danych, projektowanie stron www, programy graficzne” z egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje w ramach projektu pt. „Branża TSL - Twoja szansa rozwoju zawodowego” nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


10.05.2019 r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku  nr 01/RR/TSL/2019 

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/TSL/2019  zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „GRAFIKA KOMPUTEROWA” z egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje w ramach projektu pt. „Branża TSL - Twoja szansa rozwoju zawodowego” nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


25.02.209 r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 5/ZO/TSL/18 

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego   nr 5/ZO/TSL/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: Pracownik IT. Rozszerzony zakres obsługi komputera: pakiet Office, bazy danych, projektowanie stron www, programy graficzne” z egzaminem potrwierdzajacym uzyskane kwalifikacje  w ramach projektu pt. „Branża TSL - Twoja szansa rozwoju zawodowego” nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę konsorcjum firm: TSL Szkolenia Monika Kaptur oraz  Centrum Pedagogiki i Kształcenia Praktycznego Ilona Zając, Lider konsorcjum: TSL Szkolenia Monika Kaptur z siedzibą w Jaworznie


15.02.2019 r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 5/ZO/TSL/18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 5/ZO/TSL/18   zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: Pracownik IT. Rozszerzony zakres obsługi komputera: pakiet Office, bazy danych, projektowanie stron www, programy graficzne” z egzaminem potrwierdzajacym uzyskane kwalifikacje w ramach projektu pt. „Branża TSL - Twoja szansa rozwoju zawodowego” nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


03.04.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 4/ZO/TSL/18 

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego   nr 4/ZO/TSL/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkoleń zawodowych i egzaminów dla uczestników projektuprojektu pt. „Branża TSL - Twoja szansa rozwoju zawodowego” nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Grupy CARGO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością SP. K. z siedzibą w Jaworznie. 

 
 

20.03.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 4/ZO/TSL/18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 4/ZO/TSL/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkoleń zawodowych i egzaminów dla uczestników projektu pt. „Branża TSL - Twoja szansa rozwoju zawodowego”  nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


02.03.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 3/ZO/TSL/18 

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego   nr 3/ZO/TSL/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym w ramach projektu pt. „Branża TSL - Twoja szansa rozwoju zawodowego” nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę konsorcjum firm: TSL Szkolenia Monika Kaptur oraz  AVIATION CONSULTING Michał Ratajczak, Lider konsorcjum: TSL Szkolenia Monika Kaptur z siedzibą w Jaworznie. 


02.03.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 2/ZO/TSL/18 

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego   nr 2/ZO/TSL/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę dostawy cateringu dla uczetsników szkoleń organizowanych w ramach projektu pt. „Branża TSL - Twoja szansa rozwoju zawodowego” nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy Mega Pizza Marcin SObiech z siedizbą  w Jaworznie. 


21.02.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 3/ZO/TSL/18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 3/ZO/TSL/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkoleń „Spedytor” wraz z zapewnieniem egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje z zakresu bezpiecznego łańcucha dostaw dla uczestników projektu pt. „Branża TSL - Twoja szansa rozwoju zawodowego”  nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


21.02.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 2/ZO/TSL/18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 2/ZO/TSL/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę dostawy  cateringu dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu pt. „Branża TSL - Twoja szansa rozwoju zawodowego”  nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 


12.02.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 1/ZO/TSL/18 

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego   nr 1/ZO/TSL/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę identyfikacji potrzeb i predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym w tym przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (Doradca zawodowy) oraz usługę pośrednictwa pracy (Pośrednik pracy) organizowanych w ramach projektu pt. „Branża TSL - Twoja szansa rozwoju zawodowego” nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy Centrum Szkoleniowo – Doradcze Stanisław Bednarz z siedzibą w Bystrej Podhalańskiej. 


 

02.02.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 1/ZO/TSL/18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 1/ZO/TSL/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę identyfikacji potrzeb i predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym w tym przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (Doradca zawodowy) oraz usługę pośrednictwa pracy (Pośrednik pracy) organizowanych w ramach projektu pt. „Branża TSL - Twoja szansa rozwoju zawodowego” nr POWR.01.02.01-24-0069/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 

 

Biuro Projektu: 
ŁĘTOWSKI CONSULTING 
43-603 Jaworzno, ul. K. Darwina 17

Godziny pracy:
dni robocze, 8.00-16.00;

Kontakt:

tel. 505 434 616

tel.  728 450 317

email: tsl@letowskiconsulting.pl

 

Lider projektu:

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
43-600 Jaworzno, ul. Zdrojowa 30A

 

Partner projektu: 

PIOTR MATYSIAK "EL – TRANS
27-100 Iłża, ul. Garbarska 10A

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.