Branża TSL - Twoja szansa rozwoju zawodowego

Trwa rekrutacja Uczestniczek zainteresownaych udziałem w szkoleniach SPEDYTOR.

Rekrutacja osób zainetersowanych udziałem w szkoleniach KIEROWCY kat. C została zakończona. 


Rozpoczął się nabór uczetsników do projektu. Planowane przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do projektu w okresie :

 1. Kursy SPEDYTOR: od stycznia 2018 - grudnia 2018r. 
 2. kursy KIEROWCY kat. C: od stycznia 2018 - lipca 2018r.

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Biurze Projektu, a także pocztą i poprzez e-mail.

Biuro Projektu: ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski

43-603 Jaworzno, ul. Darwina 17 


Kontakt: tel.: +48 795 501 719 lub +48 728 450 317
e-mail: tsl@letowskiconsulting.pl


Projekt skierowany jest do 112 osób biernych zawodowo (w tym kobiet) zamieszkałych na terenie województwa śląskiego spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • wiek 21-29 lat (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu ),
 • osoby niepracujące - bierne zawodowo (NIE zarejestrowane w urzedzie pracy) ,
 • niekształcące się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałe na terenie woj. śląskiego.

* Do grupy osób biernych zawodowo ZALICZAMY m.in.:

 • studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);
 • osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem wokresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana).

Wyłączenie z Grupy Docelowej obejmuje:
młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych; wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu  w instytucjach pieczy zastępczej; matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy); absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków); absolwenci specjalnych ośrodków szkolno‐ wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków); matki przebywające w domach samotnej matki; osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Dokumenty potrzebne do udziału w projekcie:

 • Formularz rekrutacyjny,
 • Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • Oświadczenie o nieuczestniczeniu w kształceniu lub szkoleniu,
 • Oświadczenie o byciu osobą bierną zawodową ,
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie,

Dodatkowe punkty kwalifikujące do udziału w projekcie otrzymują:

 • osoby bierne zawodowo/nieaktywne zawodowo – 5 punktów;
 • osoby pochodzące z obszarów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji *– 8 punktów;


Zasady naboru do projektu:

 1. W przypadku dostarczenia ww. dokumentacji, a także spełnienia wszystkich wymogów udziału w projekcie, każdy z uczestników weźmie udział w spotkaniu z doradcą zawodowym, by została przeprowadzona identyfikacja potrzeb oraz  by został określony poziom motywacji i predyspozycji.
 2. Na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa uczestników/uczestniczek projektu.
 3. Informacja o kwalifikacji zostanie przekazana uczestnikowi/uczestniczce telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 4. Końcowym etapem rekrutacji będzie podpisanie umowy szkoleniowej oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie.

 


*) Wykaz gmin objętych Lokallnym Programem Rewitalizacji: 

Będzin; Bielsko-Biała; Bieruń; Blachownia; Bobrowniki; Bojszowy; Buczkowice; Bytom; Chorzów; Chybie; Ciasna; Czechowice-Dziedzice; Czeladź; Czernichów; Czerwionka-Leszczyny; Częstochowa; Dąbrowa; Górnicza; Dąbrowa; Zielona; Gaszowice; Gierałtowice; Gliwice; Goczałkowice-Zdrój; Jastrzębie-Zdrój; Jejkowice; Jeleśnia; Katowice; Kłobuck; Kłomnice; Knurów; Koniecpol; Kornowac; Koziegłowy; Krupski; Młyn; Krzanowice; Krzepice; Lelów; Lędziny; Lipowa; Łodygowice; Miasteczko; Śląskie; Mierzęcice; Mikołów; Mysłowice; Nędza; Ogrodzieniec; Olsztyn; Orzesze; Ożarowice; Pilchowice; Poraj; Psary; Pszczyna; Pyskowice; Racibórz; Radlin; Radzionków; Ruda; Śląska; Rydułtowy; Siemianowice; Śląskie; Siewierz; Sosnowiec; Sośnicowice; Szczyrk; Ślemień; Tarnowskie; Góry; Toszek; Tychy; Wisła; Wodzisław; Śląski; Wojkowice; Woźniki; Zabrze; Zawiercie; Zbrosławice; Zebrzydowice; Żarki; Żory; Żywiec; 

Biuro Projektu: 
ŁĘTOWSKI CONSULTING 
43-603 Jaworzno, ul. K. Darwina 17

Godziny pracy:
dni robocze, 8.00-16.00;

Kontakt:

tel. 505 434 616

tel.  728 450 317

email: tsl@letowskiconsulting.pl

 

Lider projektu:

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
43-600 Jaworzno, ul. Zdrojowa 30A

 

Partner projektu: 

PIOTR MATYSIAK "EL – TRANS
27-100 Iłża, ul. Garbarska 10A

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.