01.04.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 3/RR/TrójkątAkt/19 

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 3/RR/TrójkątAkt/19  zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą klienta” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje  organizowanych w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


24.01.2019r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 6/ZO/TrójkątAkt/18 

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego   nr 6/ZO/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia  szkolenia zawodowego z zakresu: Pracownik administracyjno - biurowy ze specjalizacją kadr i płac” w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT,  jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę: Konsorcjum firm TSL Szkolenia Monika Kaptur oraz Centrum Pedagogiki i Kształcenia Praktycznego Ilona Zając z siedzibą w Jaworznie,


16.01.2019 r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 6/ZO/TrójkątAkt//18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 6/ZO/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik administracyjno - biurowy ze specjalizacją kadr i płac w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


06.12.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 5/ZO/TrójkątAkt/18 

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego   nr 5/ZO/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia  szkolenia zawodowego z zakresu: Pracownik administracyjno - biurowy ze specjalizacją kadr i płac” w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT,  jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę: Konsorcjum firm TSL Szkolenia Monika Kaptur oraz Centrum Pedagogiki i Kształcenia Praktycznego Ilona Zając z siedzibą w Jaworznie,


27.11.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 5/ZO/TrójkątAkt//18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 5/ZO/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik administracyjno - biurowy ze specjalizacją kadr i płac w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


26.11.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 4/ZO/TrójkątAkt/18 

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego   nr 4/ZO/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia  szkolenia zawodowego z zakresu: Reejstracja madyczna z  administracją biurową w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT,  jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę: Konsorcjum firm OSWIATA I BIZNES SP. z o.o. oraz Centrum Pedagogiki i Kształcenia Praktycznego Ilona Zając z siedzibą w Katowicach,


15.11.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 4/ZO/TrójkątAkt//18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 4/ZO/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: Reejstracja madyczna z  administracją biurową w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


31.10.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 3/ZO/TrójkątAkt/18 

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego   nr 3/ZO/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia  dwóch szkoleń zawodowych w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT,  jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę:

  • w zakresie części 1 zamówienia: firmy KEYSTONE CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
  • w zakresie części 2 zamówienia:  Konsorcjum firm TSL Szkolenia Monika Kaptur oraz Centrum Pedagogiki i Kształcenia Praktycznego Ilona Zając z siedzibą w Jaworznie,

22.10.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 3/ZO/TrójkątAkt//18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 3/ZO/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia dwóch szkoleń zawodowych w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 

08.10.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 2/ZO/TrójkątAkt/18 

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego   nr 2/ZO/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: Kosmetyka ze stylizacją paznokci w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT,  jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy KEYSTONE CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. 


28.09.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 2ZO/TrójkątAkt//18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 2/ZO/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: Kosmetyka ze stylizacją paznokci w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


06.09.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 2/RR/TrójkątAkt/18 

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 2/RR/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik administracyjno – biurowy ze specjalizacją kadr i płac” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje  organizowanych w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


06.09.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 1/RR/TrójkątAkt/18 

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 1/RR/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę dostarczenia wyżywienia dla uczetsników szkoleń organizowanych w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


03.04.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 1/ZO/TrójkątAkt/18 

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego   nr 1/ZO/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę identyfikacji   potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym (Doradca zawodowy) oraz usługę pośrednictwa pracy (Pośrednik pracy) organizowanych w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT,  jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy KEYSTONE CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. 


 

20.03.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 1/ZO/TrójkątAkt//18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 1/ZO/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę identyfikacji   potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym (Doradca zawodowy) oraz usługę pośrednictwa pracy (Pośrednik pracy) organizowanych w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Biuro Projektu: 
ŁĘTOWSKI CONSULTING 
43-603 Jaworzno, ul. K. Darwina 17

Godziny pracy:
dni robocze, 8.00-16.00;

Kontakt:

 tel.  728 450 317

email: trojkataktywizacji@letowskiconsulting.pl 

 

Lider projektu:

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
43-600 Jaworzno, ul. Zdrojowa 30A

 

Partner projektu: 

PIOTR MATYSIAK "EL – TRANS
27-100 Iłża, ul. Garbarska 10A

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.