styczeń 2019r. Rekrutacja do projektu została ZAKOŃCZONA. 


Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Biurze Projektu, a także pocztą i poprzez e-mail.

Biuro Projektu: ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
43-603 Jaworzno, ul. Darwina 17 tel.:   +48 728 450 317

e-mail: trojkataktywizacji@letowskiconsulting.pl

Projekt skierowany jest do 72 osób (w tym 36K, 36M)  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria*:

 • wiek powyżej 30 roku życia (od dnia 30-tych urodzin)
 • zamieszkałe na terenie jednego z miast:
 • miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Zabrze.
 • gminy z powiatów ziemskich:
  • z powiatu będzińskiego: Będzin, Czeladź, Wojkowice, Siewierz, Bobrowniki
  • z powiatu bieruńsko-lędzińskiego: Lędziny, Bojszowy,
  • z powiatu gliwickiego: Knurów, Pyskowice, Sośnicowice, Toszek, Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec,
  • z powiatu lublinieckiego: Woźniki, Ciasna, Kochanowice,
  • z powiatu mikołowskiego: Orzesze, Wyry,
  • z powiatu pszczyńskiego: Pszczyna, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pawłowice,
  • z powiatu tarnogórskiego: Kalety, Miasteczko Śląskie, Tarnowskie Góry, Krupski Młyn, Świerklaniec, Zbrosławice, Zawiercie, Łazy.
 • osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (mogą być zarejestrowane w PUP ale nie muszą),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne lub średnie). 

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby w wieku powyżej 50 lat,
 • osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) ,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • Kobiety.

Dokumenty potrzebne do udziału w projekcie:

 • Formularz rekrutacyjny,
 • Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • Oświadczenie o poziomie wykształcenia,
 • Oświadczenie o byciu osobą bierną zawodową lub bezrobotną (ewentualnie zaświadczenia z urzędu pracy w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne),
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania,
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie,


Zasady naboru do projektu:

 1. W przypadku dostarczenia ww. dokumentacji, a także spełnienia wszystkich wymogów udziału w projekcie, każdy z uczestników weźmie udział w spotkaniu z doradcą zawodowym, by została przeprowadzona identyfikacja potrzeb oraz  by został określony poziom motywacji i predyspozycji.
 2. Na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa uczestników/uczestniczek projektu.
 3. Informacja o kwalifikacji zostanie przekazana uczestnikowi/uczestniczce telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 4. Końcowym etapem rekrutacji będzie podpisanie umowy szkoleniowej oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie.

* z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności

Biuro Projektu: 
ŁĘTOWSKI CONSULTING 
43-603 Jaworzno, ul. K. Darwina 17

Godziny pracy:
dni robocze, 8.00-16.00;

Kontakt:

 tel.  728 450 317

email: trojkataktywizacji@letowskiconsulting.pl 

 

Lider projektu:

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
43-600 Jaworzno, ul. Zdrojowa 30A

 

Partner projektu: 

PIOTR MATYSIAK "EL – TRANS
27-100 Iłża, ul. Garbarska 10A

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.