styczeń 2019r. Rekrutacja do projektu została ZAKOŃCZONA. 


grudzień 20118r.

Rozpoczeło się szkolenie dla grupy 6.


listopad 2018r.

Rozpoczęły się szkolenia dla grup 3, 4 i 5.


październik 2018r.

Druga grupa uczestników rozpoczeła udział w  szkoleniu.


wrzesień 2018r. 

Pierwsi uczestnicy rozpoczeli udział w szkoleniu zawodowym. Trwa rekrutacja uczestników do kolejnych grup. 


lipiec 2018r. 

Rozszerzono obszar rekrutacji uczestników / uczestniczek o dodatkowe miejscowości z Subregionu Centralnego. Szczegóły w regulaminie rekrutacji. 


01.03.2018r.

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem w projekcie. 

Realizacja projektu rozpocznie się od dnia 1 kwietnia 2018r.

Biuro Projektu: 
ŁĘTOWSKI CONSULTING 
43-603 Jaworzno, ul. K. Darwina 17

Godziny pracy:
dni robocze, 8.00-16.00;

Kontakt:

 tel.  728 450 317

email: trojkataktywizacji@letowskiconsulting.pl 

 

Lider projektu:

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
43-600 Jaworzno, ul. Zdrojowa 30A

 

Partner projektu: 

PIOTR MATYSIAK "EL – TRANS
27-100 Iłża, ul. Garbarska 10A

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.