Skuteczna droga do aktywizacji

Projekt "Skuteczna droga do aktywizacji" jest realizowany w partnerstwie przez ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski oraz Fundację MPM. Jego celem jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy grupy 60 osób z terenu województwa lubelskiego, zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia projektu. Projekt jest kierowany do osób fizycznych, które pracują lub uczą się na terenie województwa lubelskiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ponadto, uczestnicy wsparcia muszą mieć ukończone 21 lat. Premiowane do udziału w przedsięwzięciu będą osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne), osoby z niepełnosprawnościami, a także kobiety. Wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne, a składają się na nie: wstępna identyfikacja w potrzeb oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego (etap wstępny), poradnictwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania tworzony przy wsparciu doradcy zawodowego, wsparcie szkoleniowe w zakresie kierowców samochodów ciężarowych (prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu rzeczy) lub kierowców autobusów (prawo jazdy kat. D, kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu osób), staże i praktyki zawodowe (element fakultatywny, przewidziany tylko dla części uczestników) oraz pośrednictwo pracy. Projekt zakłada, że co najmniej 80% jego uczestników zdobędzie nowe kwalifikacje zawodowe i co najmniej 65% jego uczestników uzyska zatrudnienie.

Biuro Projektu: 
ŁĘTOWSKI CONSULTING
ul. M.C.Skłodowskiej 3 / 3.02

20-029 Lublin
 

Godziny pracy:
dni robocze (pon-pt)
w godz.: 8.00-16.00

Kontakt:

tel. kom.: 514-613-174
 

e-mail: skutecznadrogadoaktywizacji@letowskiconsulting.pl

            fundacjampm@gmail.com

 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.