Nowy start!

15.09.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenie "Rejestratorka medyczna z administracją biurową"  wraz z egzaminem dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  ok 15 osób)

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

Formularz ofertowy

 


13.05.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenie komputerowe z zakresu ECDL BASE wraz z egzaminem dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej 12 osób)

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

Formularz ofertowy

 

09.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenia  zawodowego z zakresu: Administracja biurowa i kadrowa” wraz
z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 12 uczestników projektu „Nowy start!”. Czas trwania szkolenia to 150 godzin.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

Formularz ofertowy


27.12.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenia  zawodowego z zakresu: „Sprzedawca magazynier” wraz
z egzaminem dla 12 uczestników projektu „Nowy start!”. Czas trwania szkolenia to 150 godzin
.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

Formularz ofertowy


11.12.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenia komputerowe z zakresu: ECDL BASE wraz z egzaminem dla 13 uczestników projektu „Nowy start!”. Czas trwania szkolenia to 150 godzin.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

Formularz ofertowy

 

28.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenia zawodowe z zakresu:„Obsługa klienta i technik sprzedaży” wraz
z egzaminem dla 13 uczestników projektu „Nowy start!”. Czas trwania szkolenia to 150 godzin.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

Formularz ofertowy


02.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenia zawodowe z zakresu:
a) „Pracownik biurowy” wraz z egzaminem dla 12 uczestników projektu „Nowy start!”. Czas trwania szkolenia to 160 godzin
b) „Profesjonalna recepcjonistka” wraz z egzaminem dla 12 uczestników projektu „Nowy start!”. Czas trwania szkolenia to 150 godzin.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

Formularz ofertowy

 

24.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenie komputerowe z zakresu ECDL BASE wraz z egzaminem dla 12 uczestników projektu „Nowy start!”. Czas trwania szkolenia to 150 godzin.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

Formularz ofertowy


 

06.10.2017r

ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU nr 3/RR/RPSL.07.01.03-24-050F/16

Informujemy, iż w związku z przeprowadzeniem rozeznania rynku nr 3/RR/RPSL.07.01.03-24-050F/16 zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącym realizacji usługi obejmującej przeprowadzenie szkolenia z tematu: "Sekretarka - asystentka szefa" w ramach projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: firmę GRUPA CARGO Sp. z o. o. Spółka komandytowa.


28.09.2017r.

ROZEZNANIE RYNKU nr 3/RR/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy, który w ramach prowadzonych przez siebie usług przeprowadzi szkolenie z tematu: "Sekretarka - asystentka szefa" dla uczestników/czek projektu.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania oraz formularz ofertowy.

Rozeznanie rynku szkolenie

Formularz ofertowy


08.09.2017r

ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU nr 2/RR/RPSL.07.01.03-24-050F/16

Informujemy, iż w związku z przeprowadzeniem rozeznania rynku nr 2/RR/RPSL.07.01.03-24-050F/16 zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącym realizacji usługi obejmującej zapewnienie wynajmu sal na potrzeby organizacji doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: firmę TSL Szkolenia Monika Kaptur.


31.08.2017r.

ROZEZNANIE RYNKU nr 2/RR/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy, świadczącego usługę wynajmu sal na potrzeby organizacji doradztwa indywidualnego.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania oraz formularz ofertowy.

Rozeznanie rynku badania

Formularz ofertowy


28.08.2017r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

Informujemy, iż w związku z przeprowadzeniem zapytania ofertowego nr 2/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16 zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącym realizacji usługi obejmującej zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń zawodowych w ramach projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: MEGA PIZZA Marcin Sobiech.


23.08.2017r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU nr 1/RR/RPSL.07.01.03-24-050F/16

Informujemy, iż w związku z przeprowadzeniem zapytania ofertowego nr 2/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16 zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącym realizacji usługi obejmującej zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń zawodowych w ramach projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: Specjalistyczna Praktyka Lektarska "MEDIPRO" dr n. med. Jarosław Kóska.


14.08.2017r.

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/RR/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy, który przeprowadzi badania lekarskie uprawniające uczestników projektu do udziału w szkoleniach zawodowych oraz stażach.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania oraz formularz ofertowy.

Rozeznanie rynku badania

Formularz ofertowy


08.08.2017r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

Informujemy, iż w związku z przeprowadzeniem zapytania ofertowego nr 1/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16 zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącym realizacji usługi obejmującej:

  1. Usługę poradnictwa zawodowego wraz z identyfikacją potrzeb/predyspozycji oraz utworzeniem Indywidualnych Planów Działania (Doradca Klienta)
  2. Usługę pośrednictwa pracy (Pośrednika pracy).

w ramach projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: TC KOCHAN RAFAŁ TRAINING&CONSULTING .


07.08.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy, który zapewni catering dla uczestników szkoleń.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

Formularz ofertowy


20.07.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę poradnictwa zawodowego wraz z identyfikacją potrzeb/predyspozycji oraz utworzeniem Indywidualnych Planów Działania (Doradca Klienta) oraz usługę pośrednictwa pracy (Pośrednika pracy).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy. 

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/RPSL.07.01.03-24-050F/16

Formularz ofertowy

Biuro Projektu: 
ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
ul. K. Darwina 17
43-603 Jaworzno

Godziny pracy:
dni robocze, 8.00-16.00;

Kontakt:

tel. kom. 518 178 151

tel. kom. 795 501 720

e-mail:  nowystart@letowskiconsulting.pl 

 

Lider projektu:

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
ul. Zdrojowa 30A
43-600 Jaworzno,

Partner projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Stanisław Bednarz
Bystra Podhalańska 547
34-235 Bystra Podhalańska

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.