Nowy start!

29.12.2017r.

Rozpoczynamy realizację kursu: „Sprzedawca magazynier” planowany termin od 2.01.2018 do 26.01.2018.

 

07.12.2017r.

Rozpoczynamy realizację kursu: „ECDL Base” planowany termin 12.12.2017 do 11.01.2018.

 

27.11.2017r.

Rozpoczynamy realizację kursu: „Obsług klienta i technik sprzedaży” planowany termin od 30.11.2017 do 29.12.2017.

 

13.11.2017r.

Rozpoczynamy realizację kursu: „Profesjonalna recepcjonistka” planowany termin od 15.11.2017 do 11.12.2017.

 

02.11.2017r.

Rozpoczynamy realizację kursu: „ECDL Base” planowany termin od 6.11.2017 do 28.11.2017 oraz kursu: „Pracownik biurowy” planowany termin od 6.11.2017 do 5.12.2017.

 

02.10.2017r.

Rozpoczynamy realizację kursu: „Sekretarka - asystentka szefa” planowany termin od 5.10.2017 do 8.11.2017.

 

10.07.2017r.

Rozpoczynamy rekrutację uczestników do Projektu: „Nowy start!

 

1.07.2017r.

Rozpoczynamy realizację Projektu: „Nowy start!”

Projekt „Nowy start!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 lipca 2017 r. do 31 marca 2019 r.

Cel główny: Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy 128 osób (78 kobiet i 50 mężczyzn) po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

– osoby powyżej 50 roku życia;

– kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);

– osoby niepełnosprawnościami;

– osoby długotrwale bezrobotne;

– osoby o niskich kwalifikacjach;

z terenu woj. śląskiego w okresie 01.07.2017-31.03.2019 r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

Biuro Projektu: 
ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
ul. K. Darwina 17
43-603 Jaworzno

Godziny pracy:
dni robocze, 8.00-16.00;

Kontakt:

tel. kom. 518 178 151

tel. kom. 795 501 720

e-mail:  nowystart@letowskiconsulting.pl 

 

Lider projektu:

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
ul. Zdrojowa 30A
43-600 Jaworzno,

Partner projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Stanisław Bednarz
Bystra Podhalańska 547
34-235 Bystra Podhalańska

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.