Nowe możliwości

14.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU nr 2/RR/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement - konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia z zakresu „OnShape - Modelowanie i programowanie CNC”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej 5 osób).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: /gallery/Zapytanie_szkolenie OnShape_742_ŁC.pdf

FORMULARZ OFERTOWY: /gallery/Wzór formularza ofertowego_szkolenie OnShape_742_ŁC.docx


03.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement - konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia z zakresu „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych wykorzystywanych w rachunkowości z zastosowaniem hybrydowej chmury obliczeniowej”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 2 grup szkoleniowych (liczących maksymalnie po 12 osób na każdą grupę).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: /gallery/Zapytanie_szkolenie_Tworzenie aplikacji_742_ŁC.pdf

FORMULARZ OFERTOWY: /gallery/Wzory dokumetow dla Wykonawcow_szkolenie_Tworzenie aplikacji_742_ŁC.docx

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1140887

 


08.08.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement - konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia z zakresu „EdgeCAM - Programista obrabiarek sterowanych numerycznie z komputerowym wspomaganiem wytwarzania CAM”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej maksymalnie 12 osób).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: /gallery/Zapytanie_szkolenie_EdgeCAM_742_ŁC.pdf

FORMULARZ OFERTOWY: /gallery/Wzory dokumetow dla Wykonawcow_szkolenie_EdgeCAM_742_ŁC.docx

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130065

 


05.07.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement - konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia z zakresu „Projektowanie i realizacja detali, części i małej architektury”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej maksymalnie 12 osób).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: /gallery/Zapytanie_szkolenie_Projektowanie_742_ŁC.pdf

FORMULARZ OFERTOWY: /gallery/Wzory dokumetow dla Wykonawcow_szkolenie_Projektowanie_742_ŁC.docx

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1123458

 


16.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement - konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia z zakresu „Projektowanie, wizualizacja i realizacja detali, części i małej architektury”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej maksymalnie 12 osób).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: /gallery/Zapytanie_szkolenie_Projektowanie i Wizualizacja_742_ŁC.pdf

FORMULARZ OFERTOWY: /gallery/Wzory dokumetow dla Wykonawcow_szkolenie_Projektowanie i Wizualizacja_742_ŁC.docx

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111868

 


26.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement - konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia z zakresu „SketchUp - Praktyczne zastosowanie w projektowaniu wnętrz – podstawy”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej maksymalnie 12 osób).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: /gallery/Zapytanie_szkolenie_Projektowanie wnętrz_742_ŁC.pdf

FORMULARZ OFERTOWY: /gallery/Wzory dokumetow dla Wykonawcow_Projektowanie wnętrz_742_ŁC.docx

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1107442

 


20.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement - konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia z zakresu „EduMIX - metoda nauczania myślenia komputacyjnego”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej maksymalnie 12 osób).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: /gallery/Zapytanie_szkolenie_EduMix_742_ŁC.pdf

FORMULARZ OFERTOWY: /gallery/Wzory dokumetow dla Wykonawcow_szkolenie_EduMix_742_ŁC.docx

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106035

 


26.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement - konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia z zakresu „Kadry i Płace z obsługą podstaw programu Płatnik”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej maksymalnie 13 osób).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: /gallery/Zapytanie_szkolenie Kadrowo-płacowe_742_ŁC.pdf

FORMULARZ OFERTOWY: /gallery/Wzory dokumetow dla Wykonawcow_szkolenie Kadrowo-płacowe_742_ŁC.docx

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1099297

 


12.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement - konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia z zakresu „ZW3D - Programista obrabiarek sterowanych numerycznie z komputerowym wspomaganiem wytwarzania CAM”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej maksymalnie 12 osób).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: /gallery/Zapytanie_szkolenie_Programista obrabiarek_742_ŁC.pdf

FORMULARZ OFERTOWY: /gallery/Wzory dokumetow dla Wykonawcow_szkolenie_Programista obrabiarek_742_ŁC.docx

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1088204

 


11.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement - konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia z zakresu „Administracja biurowa i kadrowa z obsługą komputera (MS Office, Internet)”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 2 grup szkoleniowych (liczących maksymalnie po 12 osób na każdą grupę).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: /gallery/Zapytanie_szkolenie Biurowo-kadrowe_742_ŁC.pdf

FORMULARZ OFERTOWY: /gallery/Wzory dokumetow dla Wykonawcow_szkolenie Biurowo-kadrowe_742_ŁC.docx

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1087879

 


27.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement - konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia z zakresu „Podstawy księgowości i JPK wraz z obsługą sieciowych programów księgowych”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: /gallery/Zapytanie_szkolenie Ksiegowosc_742_ŁC.pdf

FORMULARZ OFERTOWY: /gallery/Formularz ofertowy_szkolenie Ksiegowosc_742_ŁC.docx

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1071365

 


22.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement - konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę cateringu dla uczestników szkoleń.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: /gallery/Zapytanie_sale_indywidualne_742_ŁC.pdf

FORMULARZ OFERTOWY: /gallery/Formularz ofertowy_catering_742_ŁC.docx

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1070286

 


20.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement - konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę SZKOLENIA Z ZAKRESU „ONSHAPE – PROJEKTOWANIE CZĘŚCI I DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM INŻYNIERII ODWROTNEJ W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ, DRZEWNEJ, ROLNICZEJ I SPORTOWEJ”  WRAZ Z EGZAMINEM POTWIERDZAJĄCYM NABYTE KWALIFIKACJE.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: /gallery/Zapytanie_szkolenie OnShape_742_ŁC.pdf

FORMULARZ OFERTOWY: /gallery/Formularz ofertowy_szkolenie OnShape_742_ŁC.docx

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1069723

 


06.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU nr 1/RR/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement - konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę wynajmu sal na potrzeby organizacji doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: /gallery/Zapytanie_sale_indywidualne_742_ŁC.pdf

FORMULARZ OFERTOWY: /gallery/Formularz ofertowy_sale_indywidualne_742_ŁC.docx


25.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement - konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę doradztwa zawodowego wraz przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (Doradca zawodowy) oraz usługę pośrednictwa pracy (Pośrednika pracy).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: /gallery/Zapytanie_doradca zawodowy i pośrednik pracy_742_ŁC.pdf

FORMULARZ OFERTOWY: /gallery/Formularz ofertowy_doradca zawodowy i pośrednik pracy_742_ŁC.docx

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1051913

Biuro Projektu: 
ŁĘTOWSKI CONSULTING
ul. Karola Darwina 17
43-603 Jaworzno

Godziny pracy:
dni robocze (pon-pt)
w godz.: 8.00-16.00

Kontakt:

tel. kom.: 789 258 329, 728 450 304
tel. stacjonarny: (32) 32 413 88 66 lub 65

e-mail: nowemozliwosci@letowskiconsulting.pl

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.