Nowe możliwości

14.11.2018 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym w trybie ROZEZNANIA RYNKU na usługę szkolenia z zakresu „OnShape - Modelowanie i programowanie CNC”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.
Szczegóły tutaj: http://letowskiconsulting.pl/nowemozliwosci/zapytania-ofertowe


03.10.2018 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę szkolenia z zakresu „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych wykorzystywanych w rachunkowości z zastosowaniem hybrydowej chmury obliczeniowej”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.
Szczegóły tutaj: http://letowskiconsulting.pl/nowemozliwosci/zapytania-ofertowe


08.08.2018 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę szkolenia z zakresu „EdgeCAM - Programista obrabiarek sterowanych numerycznie z komputerowym wspomaganiem wytwarzania CAM”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.
Szczegóły tutaj: http://letowskiconsulting.pl/nowemozliwosci/zapytania-ofertowe


05.07.2018 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę szkolenia z zakresu „Projektowanie i realizacja detali, części i małej architektury”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.
Szczegóły tutaj: http://letowskiconsulting.pl/nowemozliwosci/zapytania-ofertowe


16.05.2018 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę szkolenia z zakresu „Projektowanie, wizualizacja i realizacja detali, części i małej architektury”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.
Szczegóły tutaj: http://letowskiconsulting.pl/nowemozliwosci/zapytania-ofertowe


26.04.2018 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę szkolenia z zakresu „SketchUp - Praktyczne zastosowanie w projektowaniu wnętrz – podstawy”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.
Szczegóły tutaj: http://letowskiconsulting.pl/nowemozliwosci/zapytania-ofertowe


20.04.2018 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę szkolenia z zakresu „EduMIX - metoda nauczania myślenia komputacyjnego”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.
Szczegóły tutaj: http://letowskiconsulting.pl/nowemozliwosci/zapytania-ofertowe


26.03.2018 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę szkolenia z zakresu „Kadry i Płace z obsługą podstaw programu Płatnik”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.
Szczegóły tutaj: http://letowskiconsulting.pl/nowemozliwosci/zapytania-ofertowe


12.02.2018 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę szkolenia z zakresu „ZW3D - Programista obrabiarek sterowanych numerycznie z komputerowym wspomaganiem wytwarzania CAM”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.
Szczegóły tutaj: http://letowskiconsulting.pl/nowemozliwosci/zapytania-ofertowe


11.02.2018 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę szkolenia z zakresu „Administracja biurowa i kadrowa z obsługą komputera (MS Office, Internet)”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.
Szczegóły tutaj: http://letowskiconsulting.pl/nowemozliwosci/zapytania-ofertowe


27.11.2017 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę szkolenia z zakresu „Podstawy księgowości i JPK wraz z obsługą sieciowych programów księgowych”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.
Szczegóły tutaj: http://letowskiconsulting.pl/nowemozliwosci/zapytania-ofertowe


22.11.2017 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę cateringu dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.
Szczegóły tutaj: http://letowskiconsulting.pl/nowemozliwosci/zapytania-ofertowe


20.11.2017 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę SZKOLENIA Z ZAKRESU „ONSHAPE – PROJEKTOWANIE CZĘŚCI I DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM INŻYNIERII ODWROTNEJ W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ, DRZEWNEJ, ROLNICZEJ I SPORTOWEJ”  WRAZ Z EGZAMINEM POTWIERDZAJĄCYM NABYTE KWALIFIKACJE w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.
Szczegóły tutaj: http://letowskiconsulting.pl/nowemozliwosci/zapytania-ofertowe


06.11.2017r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym w trybie rozeznania rynku na usługę wynajmu sal na potrzeby organizacji doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16
Szczegóły tutaj: http://letowskiconsulting.pl/nowemozliwosci/zapytania-ofertowe


25.08.2017r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę doradztwa zawodowego wraz przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (Doradca zawodowy) oraz na usługę pośrednictwa pracy (Pośrednika pracy) w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.
Szczegóły tutaj: http://letowskiconsulting.pl/nowemozliwosci/zapytania-ofertowe


01.08.2017r.
Rozpoczynamy realizację Projektu: „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy
Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)
Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement - konkurs

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 sierpnia 2017 r. do 30 września 2018 r.

Biuro Projektu: 
ŁĘTOWSKI CONSULTING
ul. Karola Darwina 17
43-603 Jaworzno

Godziny pracy:
dni robocze (pon-pt)
w godz.: 8.00-16.00

Kontakt:

tel. kom.: 789 258 329, 728 450 304
tel. stacjonarny: (32) 32 413 88 66 lub 65

e-mail: nowemozliwosci@letowskiconsulting.pl

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.