27.02.2019 r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 7/ZO/LesnaKraina18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 7/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę  przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: Pracownik IT. Rozszerzony zakres obsługi komputera: Ms Office, bazy danych, projektowanie stron www, programy graficzne wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy uczestników / uczestniczek (liczącej max 15 osób łącznie) w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska  nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


10.01.2019r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 6/ZO/LesnaKraina/18     

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania  ofertowego nr 6/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera” wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 2 grup uczestników / uczestniczek (łącznie max 26 osób)  w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs. jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Centrum Szkoleniowo – Doradczego Stanisław Bednarz z siedzibą w Bystrej Podhalańskiej. 


02.01.2019 r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 6/ZO/LesnaKraina18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 6/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę  przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 2 grup uczestników / uczestniczek (liczącej max 26 osób łącznie) w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska  nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


19.11.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 5/ZO/LesnaKraina/18     

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania  ofertowego nr 5/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera” wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy uczestników / uczestniczek (liczącej max 10 osób)  w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs. jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Centrum Szkoleniowo – Doradczego Stanisław Bednarz z siedzibą w Bystrej Podhalańskiej (Lider konsorcjum). 


09.11.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 5/ZO/LesnaKraina18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 5/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę  przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy uczestników / uczestniczek (liczącej max 10 osób) w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska  nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


09.10.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 4/ZO/LesnaKraina/18     

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania  ofertowego nr 4/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera” wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy uczestników / uczestniczek (liczącej max 12 osób)  w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs. jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Centrum Szkoleniowo – Doradczego Stanisław Bednarz z siedzibą w Bystrej Podhalańskiej (Lider konsorcjum). 


28.09.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 4/ZO/LesnaKraina18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 4/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę  przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera” wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy uczestników / uczestniczek (liczącej max 12 osób) w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska  nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


21.09.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 3/ZO/LesnaKraina/18     

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania  ofertowego nr 3/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera” wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy uczestników / uczestniczek (liczącej ok 8 - 12 osób)  w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs. jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Centrum Szkoleniowo – Doradczego Stanisław Bednarz z siedzibą w Bystrej Podhalańskiej.  


12.09.2018 Informacja o modyfikacji zapytania ofertowego nr 3/ZO/LesnaKraina18 

Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji ogłoszonego w dniu 07.09.2018 r. Zapytania ofertowego nr  3/ZO/LesnaKraina/18 w  zakresie określonym w załaczonym piśmie. 


07.09.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 3/ZO/LesnaKraina18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 3/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę  przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera” wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy uczestników / uczestniczek (liczącej ok 8 - 12 osób) w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska  nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 


16.07.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku nr 02/RR/LeśnaKraina/2018 - Grupa CARGO

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku nr 02/RR/LeśnaKraina/2018 , dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę  dostarczenie wyżywienia dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu pt. Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


16.07.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku nr 01/RR/LeśnaKraina/2018 - Łętowski Consulting 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku nr 01/RR/LeśnaKraina/2018 , dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę  dostarczenie wyżywienia dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu pt. Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 


15.05.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 2/ZO/LesnaKraina/18     

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania  ofertowego nr 2/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę realizacji usług szkoleniowych w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs. jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę  LIGI  OBRONY KRAJU Oddział w Katowicach  w zakresie części 1, 2 i 3 zamówienia. 


23.04.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 1/ZO/LesnaKraina/18     

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania  ofertowego nr 1/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę identyfikacji   potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym (Doradca zawodowy) oraz usługę pośrednictwa pracy (Pośrednik pracy)  organizowanych w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs. jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Centrum Szkoleniowo – Doradczego Stanisław Bednarz z siedzibą w Bystrej Podhalańskiej.  


17.04.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 2/ZO/LesnaKraina18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 2/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę  przeprowadzenia szkoleń zawodowych i egzaminów dla Uczestników projektu   pt. Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


12.04.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 1/ZO/LesnaKraina18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 1/ZO/LesnaKraina/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę identyfikacji   potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym (Doradca zawodowy) oraz usługę pośrednictwa pracy (Pośrednik pracy)  organizowanych w ramach projektu pt. Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” nr RPSL.07.01.03-24-0576/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Biuro Projektu: 
ŁĘTOWSKI CONSULTING 
43-603 Jaworzno, ul. Darwina 17

Godziny pracy:
dni robocze, 8.00-16.00;

Kontakt:

tel. kom. 728 450 317

tel. kom 505 441 251

email: lesnakraina@letowskiconsulting.pl

Lokalna Grupa Działania
„Leśna Kraina
Górnego Śląska”

42-286 Koszęcin,  
ul. Szkolna 13,
tel. (34) 373 52 95  

Lider projektu:

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój
Mateusz Łętowski
43-600 Jaworzno, ul. Zdrojowa 30A

Partner projektu: 

Grupa CARGO Sp. z o.o. Sp. K. 
43-603 Jaworzno, ul.  Darwina 17

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.