Droga do zatrudnienia

25.07.2018

DROGA DO ZATRUDNIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/RPSL.07.01.03-24-0796/17

 

W związku z realizacją projektu pt. „Droga do zatrudnienia” nr RPSL.07.01.03-24-0796/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy wykonawcy świadczącego usługi doradztwa zawodowego wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania oraz  pośrednictwa pracy dla 132 uczerstników/uczestniczek projektu.

 

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: /gallery/01_ZO_doradca zawodowy i pośrednik pracy_Droga do zatrudnienia.pdf

FORMULARZ OFERTOWY:/gallery/01_ZO_doradca zawodowy i pośrednik pracy_Droga do zatrudnienia_formularz oferty i załączniki.docx

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1127459

 

Biuro Projektu:

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski

ul. Karola Darwina 17

43-600 Jaworzno

Godziny pracy:
dni robocze (pon-pt)
w godz.: 8.00-16.00

Kontakt:

tel.kom. 505 454 504, 511 045 326

e-mail:

drogadozatrudnienia@letowskiconsulting.pl

 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.