Droga do zatrudnienia

Trwa rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji w zakładce REKRUTACJA.

Obecnie rekrutujemy na kursy:

1. Kurs PRAWO JAZDY składający się z następujących modułów:

  • Kurs prawo jazdy kat. C; ( 50h);
  • Kurs Kwalifikacja wstępna przyspieszona ( 140h) ;
  • Kurs prawo jazdy kat. C+E ( 45h).

Warunkiem koniecznym do udziału w kursie na prawo jazdy kat. C jest posiadanie ważnych uprawnień do prowadzenia pojazdu kat. B (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4 marca 2016 r.).

2. Kurs SPEDYTOR składający się z następujących modułów:

  • Moduł ogólny ( 60h);
  • Bezpieczny łańcuch dostaw ( 30h).

GRUPA DOCELOWA 

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), z obszaru woj. śląskiego (osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu przepisów KC - na obszarze rewitalizowanym OSI Bytom), zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Biuro Projektu:

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski

ul. Karola Darwina 17

43-600 Jaworzno

Godziny pracy:
dni robocze (pon-pt)
w godz.: 8.00-16.00

Kontakt:

tel.kom. 505 454 504, 511 045 326

e-mail:

drogadozatrudnienia@letowskiconsulting.pl

 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.