ZDJĘCIE PROFILOWE

O NAS

O NAS

Pomimo, że nasza firma działa na rynku od kwietnia 2016 roku – została zbudowana w oparciu o specjalistów, którzy w branży szkoleniowo – doradczej pracują z sukcesami już od kilkunastu lat.
Firma Łętowski Consulting powstała w odpowiedzi na oczekiwania Klientów – którzy realizując swoje projekty szkoleniowo – doradcze chcą mieć pewność, że ich działania będą prowadzone właściwie, a  wszystkie założone rezultaty zostaną osiągnięte.
Misją firmy jest świadczenie najwyższej jakości usług szkoleniowo – doradczo - rozwojowych – które zostaną zrealizowane w sposób sprawny i gwarantujący naszym Klientom osiągnięcie zakładanych celów.
Wartością naszej firmy są jej Pracownicy i wieloletni Współpracownicy – którzy z pasją i zaangażowaniem wykorzystują swoje dotychczasowe doświadczenia i stanowią gwarancję  sukcesu.

Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów. Między innymi zarządzaliśmy i kierowaliśmy projektami takimi jak:

 • „Zdobądź uprawnienia kierowcy zawodowego!”
 • „Zdobądź licencję pracownika ochrony”
 • „Tech-Job”
 • „Pełnosprawni na rynku pracy”
 • „Pełnosprawni na olkuskim rynku pracy” 
 • „Program bezpłatnych szkoleń i certyfikacji ECDL dla ON”
 • „ICT dla kobiet”
 • „ICT dla niepełnosprawnych”
 • „AKADEMIA MENADŻERA OŚWIATY”


Nasza firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, oraz do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.
Oczywiście wiemy, że każdy prezentując swoją firmę przedstawia ją w samych superlatywach. Dlatego, żeby przekonać się, to nie tylko górnolotne hasła serdecznie zapraszamy do współpracy!


Zapraszamy także na naszą stronę na Facebooku: 

SZKOLENIA

SZKOLENIA

Nie od dziś wiadomo, że ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, a także nabywanie nowych kompetencji i kwalifikacji – w dużym stopniu zwiększa nasze możliwości w drodze do osiągnięcia sukcesu.
Z uwagi na kilkunastoletnie doświadczenie i olbrzymią bazę współpracujących z nami Trenerów, a także Instytucji Szkoleniowych z terenu całego kraju – jesteśmy przygotowani do realizacji szkolenia w sposób, który pozwoli zdobytą wiedzę wykorzystać z powodzeniem w dalszej karierze zawodowej.
Wiemy, że nasi Klienci wydając swoje pieniądze na rozwój i doskonalenie siebie i swoich pracowników oczekują – że efektem tego procesu będzie wzrost efektywności, wydajności i jakości pracy. Na to kładziemy największy nacisk – a zauważalne  efekty są dla nas największą nagrodą.

SZKOLENIA ZAWODOWE:

 • SZKOLENIA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • SZKOLENIA INTERPERSONALNE
 • SZKOLENIA KOMPUTEROWE
 • SZKOLENIA SPAWACZY
 • SZKOLENIA OPERATORÓW MASZYN BUDOWLANYCH

PROJEKTY

PROJEKTY

 

Pracownicy naszej firmy posiadają wieloletnie doświadczenie w aplikowaniu i realizowaniu projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej.


PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI:

 

1. Projekt „Nowy start!” (w ramach 7.1.3 RPO WSL) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) z terenu woj. śląskiego, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i należą co najmniej do jednej z grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby powyżej 50 roku życia; kobiety, szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka; osoby niepełnosprawne; osoby długotrwale bezrobotne; osoby o niskich kwalifikacjach).

Realizacja projektu trwa od 01.07.2017r. do 31.03.2019r.

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie projektu: http://letowskiconsulting.pl/nowystart/

 

2. Projekt „Cztery kroki do aktywności” (w ramach 7.1 RPO WP) - województwo podkarpackie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin) o niskich kwalifikacjach z terenu woj. podkarpackiego -  powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego.

Realizacja projektu trwa od 01.12.2017r. do 31.03.2019r.

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie projektu: http://4kroki.letowskiconsulting.pl/

 

3. Projekt „Branża TSL - Twoja szansa rozwoju zawodowego” (w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku 15-29 lat) z terenu woj. śląskiego, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy

Realizacja projektu trwa od 01.01.2018r. do 30.09.2019r.

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie projektu: http://letowskiconsulting.pl/tsl/

 

4. Projekt Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska (w ramach 7.1.3 RPO WSL) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) z terenu woj. śląskiego -  gmin: Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków, Kalety, Krupski, Młyn, Miasteczko  Śląskie, Tworóg, Zbrosławice, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i należą co najmniej do jednej z grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby powyżej 50 roku życia; kobiety, szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka; osoby niepełnosprawne; osoby długotrwale bezrobotne; osoby o niskich kwalifikacjach).

Realizacja projektu trwa od 01.04.2018r. do 31.05.2019r.

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie projektu: http://letowskiconsulting.pl/lesnakraina

 

5. Projekt „Trójkąt aktywizacji” (w ramach 7.1.1 RPO WSL) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) z obszarów rewitalizowanych ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i należą co najmniej do jednej z grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby powyżej 50 roku życia; kobiety, szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka; osoby niepełnosprawne; osoby długotrwale bezrobotne; osoby o niskich kwalifikacjach).

Realizacja projektu trwa od 01.04.2018r. do 31.05.2019r.

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie projektu: http://letowskiconsulting.pl/trojkataktywizacji/

 

6. Projekt „Zawód poszukiwany!” (w ramach 11.3 RPO WSL) - województwo śląskie

Projekt dotyczy nabycia kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego przez osoby pełnoletnie z terenu województwa śląskiego, poprzez udział w kompleksowych i specjalistycznych szkoleniach zawodowych kończących się egzaminem zewnętrznym.

Realizacja projektu trwa od 01.04.2018r. do 31.01.2020r.

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie projektu: http://letowskiconsulting.pl/zawodposzukiwany/

 

7. Projekt „Skuteczna droga do aktywizacji” (w ramach 10.2 RPO WLU) - województwo lubelskie

Projekt dotyczy wzrostu aktywności zawodowej na rynku pracy grupy 60 osób z terenu woj. lubelskiego (w tym 6K i 54M), zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

Realizacja projektu trwa od 01.04.2018r. do 30.06.2019r.

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie projektu: http://letowskiconsulting.pl/skutecznadrogadoaktywizacji/

 

8. Projekt „Katalog potrzeb zawodowych” (w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo podkarpackie

Projekt dotyczy zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., z terenu województwa podkarpackiego w tym w szczególności osób pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy.

Realizacja projektu trwa od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie projektu: http://letowskiconsulting.pl/katalogpotrzebzawodowych/

 

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE:

 

1. Projekt „Nowe możliwości” (w ramach 7.4.2 RPO WSL) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób z obszaru województwa śląskiego, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub są pracownikami znajdującymi się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub są pracownikami przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne/ odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej / znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarczej.

Realizacja projektu trwa od 01.08.2017r. do 30.11.2018r.

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie projektu: http://letowskiconsulting.pl/nowemozliwosci/

 

2. Projekt „Kwalifikacje na miarę potrzeb” (w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku 15-29 lat) z terenu woj. śląskiego, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy

Realizacja projektu trwa od 01.02.2017r. do 31.01.2019r.

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie projektu: http://www.letowskiconsulting.pl/kwalifikacja/

 

DORADZTWO

DORADZTWO

Kompleksowo doradzamy i zarządzamy projektami szkoleniowo – doradczymi. Każdy projekt jest inny, a wszelkie uwarunkowania sprawiają, że w każdym napotykamy na mniejsze lub większe problemy, które w skuteczny sposób rozwiązujemy. Naszym zadaniem jest pomoc w optymalnym zaplanowaniu realizacji projektu w sposób minimalizujący ryzyko nieosiągnięcia założonych celów.
Nasi pracownicy – posiadający bogate doświadczenie w realizacji projektów dla bardzo zróżnicowanych grup społecznych mają wypracowane narzędzia, za pomocą których w sposób przemyślany doradzamy Klientowi najlepsze rozwiązania.

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

 • pełne zarządzanie projektem (outsourcing) bądź współzarządzanie – po wcześniejszym przeszkoleniu Twojego zespołu projektowego w zakresie zasad realizacji projektów unijnych;
 • określenie oczekiwań Klienta związanych z realizowanym projektem i dostosowanie ich do założonych we wniosku rezultatów projektu;
 • opracowanie i przygotowanie procedur i dokumentacji projektowej zgodnych z wymogami;
 • komunikację z Instytucją udzielającą wsparcia w zakresie realizacji projektu jak i wprowadzania ewentualnych zmian wynikających z napotkanych problemów;
 • prowadzenie monitoringu i ewaluacji w projekcie, przygotowywanie zestawień, raportów, które na bieżąco będą pokazywały postępy w zakresie realizacji założonych rezultatów
 • prawidłowe rozliczanie projektów pod kątem finansowym i merytorycznym;
 • wsparcie w procesie rekrutacji uczestników do projektu;
 • usługi szkoleniowe i doradcze na terenie całego kraju;
 • wsparcie w zakresie poszukiwania miejsc stażowych i zatrudnienia dla absolwentów projektu – prowadzone na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.

Możesz skorzystać z całego wachlarza oferowanych przez nas usług – bądź tylko niektórych z nich – dołożymy wszelkich starań aby w 100 % spełnić Twoje oczekiwania.

ROZWOJ

ROZWÓJ

Każdy z nas stawia sobie cele, do których dąży. Mamy olbrzymią satysfakcję – jeżeli możemy swoją pracą i wiedzą wesprzeć proces Twojego rozwoju.
Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

DLA PRZEDSIĘBIORSTW:

 • kompleksową pomoc w zakresie pozyskiwania finansowania ze środków unijnych na realizację  projektów szkoleniowo – doradczych jak i inwestycyjnych, badawczych i rozwojowych.
 • pomoc w zakresie pozyskiwania środków z funduszy krajowych i europejskich na zatrudnienie nowych pracowników w organizacji oraz doposażanie stanowisk pracy;
 • pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy, a także ich dodatkowe doszkalanie;
 • pomoc w zakresie wdrażania w organizacji systemów zarządzania jakością – praktycznych i dostosowanych do wymagań Klienta.
 • organizacja szkoleń dla Pracowników i Kadry Zarządzającej

DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie planowania kariery zawodowej połączone ze szkoleniem, stażem i pomocą w znalezieniu tej wymarzonej pracy;
 • szkolenia podnoszące Twoje kwalifikacje  i kompetencje.

KARIERA

KARIERA

 

 

 

Obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

Menadżer ds. szkoleń i projektów

                                                                                                           Region: śląskie

Cel stanowiska: realizacja projektów szkoleniowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków z nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Opis stanowiska:

 • nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej i wnioskiem,
 • obsługa organizacyjna szkoleń (zabezpieczenie sal szkoleniowych, organizacja cateringu, przygotowywanie materiałów szkoleniowych),
 • prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej,
 • działania marketingowe - umieszczanie informacji na portalach i stronie internetowej projektu, ogłoszenia w prasie,
 • udzielanie informacji potencjalnym uczestnikom o założeniach projektu i zasadach procesu rekrutacji,
 • rekrutacja: przyjmowanie zgłoszeń uczestników i weryfikacja pod względem poprawności formalnej i merytorycznej,
 • sprawozdawczość projektu, w tym współpraca z Instytucją Pośredniczącą oraz przygotowanie wniosków o płatność w części merytorycznej - obsługa systemów SL2014 i LSI.
 • monitoring i ewaluacja.

Wymagania:

Od kandydatów/kandydatek oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • aktualnej wiedzy z zakresu funduszy UE,
 • znajomości systemów SL2014 i/lub LSI,
 • bardzo dobrej umiejętności obsługi komputera,
 • prawa jazdy kat. B

 Oraz

samodzielności w działaniu, odpowiedzialności, dobrej organizacji pracy, kreatywności, łatwości w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów, odporności na stres i konieczności działania pod presją czasu.

Oferujemy:
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji, w młodym zespole,
 • niezbędne narzędzia do pracy, 
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym.  

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ŁĘTOWSKI CONSULTING z siedzibą w Jaworznie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

KONTAKT

KONTAKT

Łętowski CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
ul. Zdrojowa 30A, 43-600 Jaworzno
NIP: 632 187 69 63  REGON: 364 133 199

Numer rachunku bankowego:  35 1020 2528 0000 0302 0439 8426

Właściciel:
Mateusz Łętowski

 

BIURO JAWORZNO:
Ul. Darwina 17, 43-600 Jaworzno (Budynek GRUPY CARGO pok.2.05)
Tel. +48 731 447 066,  Tel. +48 517 921 652
e-mail: biuro@letowskiconsulting.pl

BIURO RZESZÓW:
Ul. Hanasiewicza 17, 35-103 Rzeszów
Tel. + 48 512 970 698
e-mail: jandubiel@letowskiconsulting.pl

 


Zapraszamy także na naszą stronę na Facebooku: